Český klub

Český klub

Učitel: Bc. Helena Sladomelová

V českém klubu pro modrou třídu děti rozvíjejí svůj mateřský jazyk, rozšiřují slovní zásobu, procvičují správnou výslovnost a tříbí vyjadřovací schopnosti. Prostřednictvím českých básniček, písniček, říkanek, hádanek, jazykolamů, přísloví i tradičních slovních a pohybových her se seznamují se s českou tradicí a zvyky.

 

Hravou formou se začínáme připravovat na školu a pomocí úkolů v grafomotorických listech procvičujeme jemnou motoriku, uvolněné zápěstí, koordinaci, schopnost soustředění i práci podle instrukcí. Samozřejmě nechybí čtení pohádek a příběhů i jejich dramatizace, povídání o ročních obdobích a hlavě legrace. Děti získají znalosti a vědomosti, které jim usnadní plynulý přechod do předškolní přípravy v zelené třídě.

Český klub

Mapa stránek

All rights reserved. Bumble Bee, mezinárodní jazyková mateřská škola.