O BB News Magazínu

BB news jsou školní noviny, které vychází vždy 1x měsíčně od září do června. Po úvodním komentáři následují vždy vstupy jednotlivých tříd, kde třídní učitelé sdělují rodičům, co se během měsíce děti ve školce naučily nového. Dále jsou zde fotografie ze školních výletů a dalších akcí, které během měsíce proběhly. Verze s fotografiemi dětí je uložena ve skryté sekci pro rodiče, kam se dostanete pouze s pomocí hesla. Verze, která je ve veřejné části stránek, je bez fotografií dětí, protože Bumble Bee dbá na maximální bezpečnost svých žáků. Pravidelně se v časopise objevují aktuální informace od školní psycholožky, řečového preventisty a dalších zaměstnanců školky. 

O BB News Magazínu

Aktuální číslo BB NEWS Magazínu - možnost stažení souboru níže

Přečtěte si aktuální číslo BB News Magazínu:


Mapa stránek

All rights reserved. Bumble Bee, mezinárodní jazyková mateřská škola.