Náš vzdělávací program

Náš vzdělávací program je rozdělen do 10 tematických bloků (viz níže). Každé téma obsahuje škálu oblastí, jež by měly děti předškolního věku ve svém vzdělávání obsáhnout.

Klademe velký důraz na přirozený a nenásilný rozvoj dítěte ve všech oblastech, podporujeme tvořivost dítěte a další důležité vlastnosti, jako je tolerance, empatie a potřeba pomáhat druhým. Důležitou součástí našeho kurikula je předškolní příprava, kdy je u dětí rozvíjena oblast jemné motoriky, vnímání logických kategorií a jsou dále prohlubovány znalosti angličtiny. Letos nově zahrnuje náš vzdělávací program také předškolní přípravu v českém jazyce, která je vyučována ve formě odpoledního klubu vždy v pondělí.

Každé téma se dále dělí na podtémata, jež jsou spojena se specifickými doplňkovými aktivitami, jako jsou tematické vycházky a výlety, či návštěvy kulturních institucí – muzeí, knihoven, divadel a podobně.

Veškerá výuka ve všech třídách probíhá jen v angličtině.

 

Září

Zpátky ve školce

 Po krásných a slunečných prázdninách je čas se opět vrátit do školky. Pro některé děti to je jejich úplně první den. Začátky v nové školce znamenají velkou změnu pro naše malé čmeláčky. V září se děti seznamují s novým prostředím, poznávají nové kamarády a učitele. Začátek školního roku je také časem, kdy se opět vracíme do našich tříd a připomínáme si režim dne a pravidla. Budeme se učit o bezpečnosti ve školce, ale i venku. Děti, které již k nám do Bumble bee chodí, si zopakují, co se v předchozích letech naučily. Na měsíc září jsme si pro děti připravili spoustu hezkých projektů, aby se tu cítily dobře a spokojeně. Těšíme se na náš nový start a spoustu dobrodružství, které právě začalo!                                        

Říjen

Já moje rodina

Po celém světě je tolik různých rodin a každá má své specifické zvyky a tradice. Tento měsíc budeme sdílet s našimi kamarády informace "o nás a naší rodině". Prozkoumáme místa, kde žijeme a naučíme se jejich názvy. Budeme se učit o tom, kdo patří do naší rodiny. Dalším tématem bude přátelství a tolerance vůči druhým lidem. Proč jsou pro člověka mezilidské vztahy důležité? Jak se chováme k našim kamarádům, abychom mezi sebou vybudovali pevné přátelské vazby?  Na tyhle a jiné otázkami si během tohoto měsíce odpovíme.

Říjen je také měsícem plným barev. Je to ideální čas seznámit se s podzimním obdobím. Děti si vyrobí různé dekorace na danou tématiku. Dále budeme chodit na procházky do přírody a sledovat, jak nám podzim jen září různými barvami.

Listopad

Tik, tak, čas stále ubíhá!

Každou minutu se vše živé kolem nás mění. Žijeme ve světě, který přináší neustálý proces změn. V listopadu se budeme učit o ročních obdobích a jejich znacích. Po každém dnu následuje noc, a poté je tu opět nový den. Od rána do večera máme spoustu času věnovat se různým aktivitám, a následovat režim dne. Svět lidí se také nepochybně mění. A proto se budeme učit o věkových stádiích člověka. Je úžasné sledovat, jak se člověk narodí, a poté vyroste a začne se připravovat na své budoucí povolání. A právě o tomto dalším tématu si budeme více povídat při našich projektech. Jaká je profese mých rodičů? Čím bych chtěl být, až vyrostu?...možná doktor, anebo kosmonaut? :-) V návaznosti na tohle téma navštívíme požární stanici, kde se nachází opravdu hodně hasičských aut, a také na tomto místě potkáme spoustu statečných hasičů! Už se moc těšíme, až prozkoumáme svět plný nezastavitelných změn!

 

Prosinec

Vánoce, Vánoce přicházejí!

Lidé, ale hlavně děti se velmi těší na Vánoce! Je to výjimečný čas, kdy si dáváme dárky a vyjadřujeme tím, že se máme navzájem rádi. Kdybychom se chtěli dozvědět o tom, proč lidé začali slavit Vánoce, museli bychom se vrátit mnoho let zpět do města zvaného Betlém. Děti se během tohoto měsíce seznámí s historií oslavy Vánoc. V prosinci ve školce vytvoříme speciální vánoční atmosféru. Děti si vyrobí zajímavé vánoční dekorace a seznámíme se s různými tradicemi. Každoročně s dětmi připravujeme dech beroucí vánoční zpívání s tvořivými dílnami a letos tomu nebude jinak. Tímto Vás všechny zveme na tento sváteční čas, který bychom rádi strávili společně s Vámi! 

Leden

Nádherný svět příběhů

“Příběhy nám pomáhají, abychom se zajímali o druhé, a to zejména ty příběhy, ve kterých můžeme vidět sebe." - Jenifer Aaker

Vítejte ve světě příběhů, kde fantazie nemá žádné hranice. Příběhy, které malé děti poslouchají, utváří jejich pohled na svět. Čtení příběhů dětem pomáhá rozšířit a obohatit jejich poznání. Prostřednictvím knihy můžeme dětem ukázat řešení různých situací, se kterými by se mohly v životě setkat.   

V lednu si přečteme příběhy známé i neznámé a seznámíme se s charaktery jednotlivých postav. Budeme mluvit o knize - jak se o ni staráme, kdo je jejím autorem a ilustrátorem. Dále dětem přiblížíme, jak se knihy vyráběli dříve a jak je tomu dnes. Naši čmeláčci si vyzkouší vymyslet jejich vlastní příběh. Budou mít možnost stát se herci a hrát různé role v jejich oblíbených příbězích.

 

 

Únor

Tělo a duše v rovnováze

V únoru jsme si pro děti připravili rozsáhlé téma zvané "Lidské tělo". Je tolik zajímavých věcí, které se můžeme o našem těle dozvědět. Pojďte se s námi podívat na několik zajímavostí, které jsme o něm zjistili: Samotný mozek použije přes čtvrtinu z celého množství kyslíku, které naše tělo přijímá. Naše srdce je neuvěřitelně výkonné: Jeho tlukot je 10000 x za den, 36500000 x  za rok a více než jeden bilion během života člověka, kterému je kolem 30 let. Každý člověk má jiné otisky prstů, to už většina z nás ví. Věděli jste však, že má každý unikátní otisk jazyka? Levá strana našeho těla je řízena pravou částí mozku a pravá strana zase naopak levou.
Naše tělo a jeho funkce nemá konkurenci! Tento měsíc se budeme učit o emocích a také o tom, jak poslouchat naše tělo, abychom se cítili fit. Do našeho programu zahrneme i protahování a cvičení, které jsou nedílnou součástí toho, abychom byli zdraví a silní!

 

Březen

Jaro, vítej!

Na jaře se příroda probouzí. Jaro je obdobím nových začátků. Stromy se venku obalují pupeny a z nich rozkvétá jarní kvítí. Zvířata se probouzí a zdá se nám, jako by se země opět po zimě vrátila k životu. Zahradníci a pěstitelé začínají sázet svá semínka, a také teplota vzduchu pomalu stoupá. Zvířátka, která se uložila k zimnímu spánku, vylézají ze svých nor a ptáci se vrací zpět z teplých krajin. Není divu, že si zvířata vybrala právě jaro, aby přiváděla na svět svá mláďata. Tento měsíc se budeme učit různé životní cykly zvířat, ale také rostlin. Děti si zasadí semínka, a poté je budeme pozorovat, jak nám krásně rostou. Jaro přímo vybízí k tomu vytáhnout paty z domova a proběhnout se po zahradě. Už se těšíme, jak budeme objevovat naši přírodu, která se má opět čím chlubit. Nesmíme také zapomenout na týden Ekologie, kde se děti naučí ohleduplnosti vůči naší planetě. 


Duben

Prozkoumej vesmír / Na farmě

Tento měsíc děti nasednou do jejich "raketoplánů" a poletí objevovat vesmír. Budeme se učit o sluneční soustavě a hlavně o naší planetě Zemi. Dalším tématem bude světlo a jeho barvy. V měsíci dubnu se každý u nás ve školce stane vědcem a bude objevovat statickou elektřinu, magnety a spoustu dalšího. Děti si vyzkoušejí zajímavé pokusy ze světa vědy a techniky. Čeká nás soutěž chytrých hlaviček, kde budeme řešit různé logické úkoly. V měsíci dubnu oslavíme Velikonoce a různé tradice a zvyky s nimi spojené. Každý rok u nás ve školce hledáme velikonoční překvapení a letos tomu nebude jinak. 

Naši malí čmeláčci ze Žlutých a Červených tříd se také budou učit o zvířatech z farmy a ze ZOO.


 

 

 

.

Květen

Vše o dopravě

Před mnoha lety cestovali lidé převážně pěšky nebo používali různá zvířata, jako např. osly, koně nebo velbloudy. V dnešní moderní době už je tomu zcela jinak. Cestujeme daleko rychleji a jsme schopní obletět zeměkouli během několika dnů nebo dokonce hodin. Tento moderní rychlý způsob cestování radikálně ovlivnil životní styl i práci lidí. V dnešní době můžeme žít v jedné zemi, ale zároveň spolupracovat s lidmi, kteří se nachází na různým místech naší planety. Pojďme se spolu podívat na několik zajímavostí se světa dopravy: Jeden z nejstarších dopravních prostředků je loď. Cestování letadlem patří mezi nejoblíbenější prostředky, když chceme překonávat velké vzdálenosti. Více než půl milionu lidí se díky letadlu každou chvíli nalézá v několika kilometrové výšce nad zemí.

Tento měsíc se budeme učit o dopravě v našem městě, a také ve světě. Dále se zaměříme se na bezpečnost na silnici.

 

Červen

Co už umím.../ Pojedeme do ZOO

Během tohoto roku jsme si užili tolik dobrodružství. V měsíci červnu budeme opakovat to, co jsme se již naučili. V tomto měsíci si lidé začínají plánovat svou letní dovolenou, a proto se i u nás ve školce seznámíme s různými zeměmi a jejich kulturou. Dále zavítáme pod hladinu moře, kde objevíme spoustu ryb a mořských živočichů. Malé děti se také seznámí se zvířátky, které mohou spatřit při návštěvě v ZOO. Na konci školního roku nás čeká závěrečná zahradní slavnost, na kterou jste srdečně zváni.

Doufáme, že nás sluníčko bude hřát, abychom si mohli hrát co nejvíce venku.

 

Mapa stránek

All rights reserved. Bumble Bee, mezinárodní jazyková mateřská škola.